ฉบับที่ 63/2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ลงพื้นที่ตามพิกัด จุดเก็บน้ำ และเก็บตัวอย่างน้ำ กิจกรรมการเฝ้าระวังคุณภาพ สิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จํานวน 5 จุด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

ฉบับที่ 63/2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ลงพื้นที่ตามพิกัด จุดเก็บน้ำ และเก็บตัวอย่างน้ำ กิจกรรมการเฝ้าระวังคุณภาพ สิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จํานวน 5 จุด 

ประชาสัมพันธ์ศูนย์

 เผยเเพร่: 2021-07-08  |   ข่าววันที่: 2021-06-30 |  อ่าน: 53 ครั้ง
 

     ดร.จำเริญศรี ถาวรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา สุขภาพสัตว์น้ำสงขลา มอบหมายให้งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โดยนางสาวเพ็ญศรี บุญตามช่วย (นักวิชาการประมงชำนาญการ) และ นายสุชาติ ปาลานุพันธ์ (พนักงานผู้ช่วยประมง) ลงพื้นที่ตามพิกัด จุดเก็บน้ำ และเก็บตัวอย่างน้ำ กิจกรรมการเฝ้าระวังคุณภาพ สิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จํานวน 5 จุด พื้นที่อำเภอจะนะ คลองนาทับ 2 จุด คลองสะกอม 1 จุด และอำเภอเทพาคลองเทพา 2 จุด เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 7 พารามิเตอร์ ได้แก่ อุณหภูมิ (Temperature) ความเค็ม (Salinity) ความเป็นกรดด่าง (pH) ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolved Oxygen) แอมโมเนีย รวม (Total ammonia) ไนโตรเจนรวม (Total Nitrogen) และฟอสฟอรัสรวม (Total Phosphorus)


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการประมง (ศสส.).. (1,579)  สขร.ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา.. (1,367) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (1,131) เตือนเฝ้าระวังโรคกุ้ง DIV 1 (CQIV/SHIV)ที่รายงานการระบาดในจีน.. (1,129) บทความ ศสส. ฉบับที่ 1 เมษายน 2563 เรื่อง การเฝ้าระวังโรคและการประเมินสุขภาพลูกกุ้งทะเล โดยกรมประมง.. (1,113) ติดต่อเรา.. (1,067) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตเเละตลาดกุ้งทะเล เพื่อการบริโภคในประเทศ ปี 2561 (คชก. ระยะที่ 2).. (1,054) บทความ ศสส. ฉบับที่ 2 เมษายน 2563 เรื่อง Filamentous bacteria แบคทีเรียเส้นใยภัยร้ายทำลายกุ้ง.. (1,042) บทความ ศสส. ฉบับที่ 3 พฤษภาคม 2563 เรื่อง มาตรฐานกุ้งทะเลไทย มาตรฐานสากล แตกต่างกันอย่างไร.. (1,016) กรมประมง เผย...เคาะปรับคุณสมบัติผู้สมัครรอบใหม่พร้อมขยายเวลาลงลูกกุ้ง หนุนช่วยเกษตรกร หลังหนีพิษโควิด-19.. (938)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

     130/2 ถ ติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90100