ฉบับที่ 62/2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ดำเนินงาน กิจกรรมการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์น้ำปีงบประมาณ 2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

ฉบับที่ 62/2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ดำเนินงาน กิจกรรมการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์น้ำปีงบประมาณ 2564 

ประชาสัมพันธ์ศูนย์

 เผยเเพร่: 2021-07-08  |   ข่าววันที่: 2564-06-30 |  อ่าน: 57 ครั้ง
 

         ดร.จําเริญศรี ถาวรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา มอบหมายให้นางปราณี อ่อนแก้ว (นักวิชาการประมงชำนาญการ) นางสาวมุกดามาส เข้มค่า (นักวิชาการประมงปฏิบัติการ) และนางโรสนา แก้วสีทอง (นักวิชาการประมง) ดำเนินงาน กิจกรรมการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์น้ำปีงบประมาณ 2564 ประจําเดือนมิถุนายน ตามพื้นที่รับผิดชอบในเขตจังหวัดสงขลา จํานวน 8 ฟาร์ม คือ อำเภอสิงหนคร 3 ฟาร์ม อำาเภอสทิงพระ 1 ฟาร์ม อำเภอจะนะ 2 ฟาร์ม ฮาเภอหาดใหญ่ 2 ฟาร์ม และจังหวัดพัทลุง จํานวน 4 ฟาร์ม คือ อำเภอปากพะยูน 4 ฟาร์ม โดยการสอบถามข้อมูลและเก็บตัวอย่างกุ้ง น้ำและดินในฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล เพื่อส่งตรวจปริมาณเชื้อแบคทีเรีย (Total Vibrio และ Total Bacteria) ด้วยเทคนิค plate count


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการประมง (ศสส.).. (1,579)  สขร.ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา.. (1,367) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (1,131) เตือนเฝ้าระวังโรคกุ้ง DIV 1 (CQIV/SHIV)ที่รายงานการระบาดในจีน.. (1,129) บทความ ศสส. ฉบับที่ 1 เมษายน 2563 เรื่อง การเฝ้าระวังโรคและการประเมินสุขภาพลูกกุ้งทะเล โดยกรมประมง.. (1,113) ติดต่อเรา.. (1,067) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตเเละตลาดกุ้งทะเล เพื่อการบริโภคในประเทศ ปี 2561 (คชก. ระยะที่ 2).. (1,054) บทความ ศสส. ฉบับที่ 2 เมษายน 2563 เรื่อง Filamentous bacteria แบคทีเรียเส้นใยภัยร้ายทำลายกุ้ง.. (1,042) บทความ ศสส. ฉบับที่ 3 พฤษภาคม 2563 เรื่อง มาตรฐานกุ้งทะเลไทย มาตรฐานสากล แตกต่างกันอย่างไร.. (1,016) กรมประมง เผย...เคาะปรับคุณสมบัติผู้สมัครรอบใหม่พร้อมขยายเวลาลงลูกกุ้ง หนุนช่วยเกษตรกร หลังหนีพิษโควิด-19.. (938)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

     130/2 ถ ติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90100