ร่วมต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกรมประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน


ร่วมต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกรมประมง 

ข่าวกิจกรรม


เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 นายสุวิทย์ คชสิงห์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน และโครงการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ โดยมีนายวีร์  กี่จนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าของศูนย์ฯ เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมต้อนรับ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

     61 ม.5  ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000    ifmaehongson@gmail.com   053-684194,053-684242   053-684194,053-684242 ต่อ 20   แฟนเพจ