สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-02-03  |   ข่าววันที่: 2020-01-28 |  อ่าน: 153 ครั้ง
 

 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติบ้านน้ำบ่อสะเป่ หมู่ 3 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย จัดตั้งขึ้นในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมีนายสุวิทย์ คชสิงห์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง  และนายวีร์  กี่จนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับเสด็จ

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

 61 ม.5  ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000