ลงพื้นที่ติดตาม เฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน


ลงพื้นที่ติดตาม เฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 

ข่าวกิจกรรม


เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม? 2563 นายวีร์  กี่จนา? ผู้อำนวยการ?ศูนย์?วิจัยและ?พัฒนาการ?เพาะเลี้ยง?สัตว์?น้ำจืด?แม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาวพิมพ์ผกา พวงสมบัติ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง ติดตาม เฝ้าระวังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ให้ดำเนินการได้ตามประกาศกำหนด จำนวน 5 ราย ครั้งที่ 1 และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้งในพื้นที่ที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม จำนวน 3 แหล่ง ครั้งที่ 2 ที่อำเภอเมือง อำเภอปางมะผ้า อำเภอปาย อำเภอขุนยวม และอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามกิจกรรมควบคุมการทำการประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย (จัดระเบียบการประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน) ปีงบประมาณ 2563

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   346   พันธุ์สัตว์น้ำที่พร้อมจำหน่ายระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2565 - วันที่ 2  กันยายน 2...  159  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเ...  135  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย และแม่สามแลบ   109  เข้าร่วมต้อนรับการตรวจราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ของ รองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร ว...  104  เข้าตรวจประเมินฟาร์มเกษตรกร GAP กิจกรรมตรวจสอบประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   95  ติดตามและให้คำแนะนำ ตามสัญญาให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการ ตามมาตรา ๓๕   66  เข้าร่วมต้อนรับการศึกษาดูงานโครงการราชประชารวมใจพัฒนาไทยอย่างยั่งยืนของคณะกรรมาธ...  64  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำของ   58  ร่วมกันจัดกิจกรรม 5ส. ปรับภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์   54


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

     61 ม.5  ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000    ifmaehongson@gmail.com   053-684194,053-684242   053-684194,053-684242 ต่อ 20   แฟนเพจ