กิจกรรม “การสร้างแหล่งอาหารธรรมชาติในพื้นที่แหล่งน้ำหนองทองให้แก่สัตว์น้ำ”

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก

กิจกรรม “การสร้างแหล่งอาหารธรรมชาติในพื้นที่แหล่งน้ำหนองทองให้แก่สัตว์น้ำ”  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-02-22  |   ข่าววันที่: 2019-02-20 |  อ่าน: 321 ครั้ง
 

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายชนนวัช อุตสาสาร ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) พร้อมเจ้าหน้าที่, นางสาวศรัณย์ธร ภูวนันเรืองขจร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก, นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ชัยเพ็ง ประมงอำเภอนครไทย ได้ร่วมกับประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” อำเภอนครไทย, นายกเทศบาลตำบลนครไทย พร้อมข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในสังกัดเทศบาลตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก, ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นพื้นที่ตำบลนครไทย, คณะกรรมการ/สมาชิกกลุ่มประมงชุมชนแหล่งน้ำหนองทอง และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่แหล่งน้ำหนองทอง บ้านหนองน้ำสร้าง หมู่ ๔ ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก รวมถึงได้ร่วมทำกิจกรรม “การสร้างแหล่งอาหารธรรมชาติในพื้นที่แหล่งน้ำหนองทองให้แก่สัตว์น้ำ” ในการดำเนินโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตพื้นที่แหล่งน้ำจืด


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (3,578)  ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก.. (2,673) โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย.. (2,007) ปลาประจำหน่วยงาน กดแแก้ว.. (1,482) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,463) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง.. (1,445) ปลาประจำหน่วยงาน เค้าขาว.. (1,303) งานเงินทุนหมุนเวียน ฯ.. (1,067) อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก.. (948) ขั้นตอนขอรับบริการ.. (929) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ที่ชำรุดใช้การไม่ได้จำนวน 3 คัน.. (875) ไหว้หลวงพ่ออินทร์ กินปลา ชมหมาบางแก้ว”ประจำปีงบประมาณ 2561.. (827) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์.. (781) รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.. (672) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด 35 รายการ.. (620) ชนิดพันธุ์ปลามีจำหน่ายสัปดาห์นี้ (23-27 พฤศจิกายน 2563).. (613) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง.. (609) ศึกษาดูงานด้านการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก.. (563) ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ.. (490) ผังองค์กร.. (456)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก หมู่ 7 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150