กิจกรรม “การสร้างแหล่งอาหารธรรมชาติในพื้นที่แหล่งน้ำหนองทองให้แก่สัตว์น้ำ”

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก


กิจกรรม “การสร้างแหล่งอาหารธรรมชาติในพื้นที่แหล่งน้ำหนองทองให้แก่สัตว์น้ำ” 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายชนนวัช อุตสาสาร ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) พร้อมเจ้าหน้าที่, นางสาวศรัณย์ธร ภูวนันเรืองขจร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก, นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ชัยเพ็ง ประมงอำเภอนครไทย ได้ร่วมกับประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” อำเภอนครไทย, นายกเทศบาลตำบลนครไทย พร้อมข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในสังกัดเทศบาลตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก, ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นพื้นที่ตำบลนครไทย, คณะกรรมการ/สมาชิกกลุ่มประมงชุมชนแหล่งน้ำหนองทอง และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่แหล่งน้ำหนองทอง บ้านหนองน้ำสร้าง หมู่ ๔ ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก รวมถึงได้ร่วมทำกิจกรรม “การสร้างแหล่งอาหารธรรมชาติในพื้นที่แหล่งน้ำหนองทองให้แก่สัตว์น้ำ” ในการดำเนินโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตพื้นที่แหล่งน้ำจืด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก หมู่ 7 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150      if-phitsanulok@hotmail.com   055369066   055369066