โครงการเสริมสร้างผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญของประเทศด้วยชุดอุปกรณ์เพาะฟักแบบเคลื่อนที่ (Mobile hatchery)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก


โครงการเสริมสร้างผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญของประเทศด้วยชุดอุปกรณ์เพาะฟักแบบเคลื่อนที่ (Mobile hatchery) 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญของประเทศด้วยชุดอุปกรณ์เพาะฟักแบบเคลื่อนที่ (Mobile hatchery) โดยมอบหมายให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก และหน่วยงานกรมประมงในพื้นที่ภาคเหนือ จัดกิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกปลาที่ปล่อยเจริญเติบโตได้ทันฤดูน้ำหลาก และเป็นการเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำยมณ บริเวณประตูระบายน้ำแม่น้ำยม บ้านหาดสะพานจันทร์ ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยมี ดร.สง่า  ลีสง่า ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เป็นประธานในพิธี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก หมู่ 7 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150      if-phitsanulok@hotmail.com   055369066   055369066