รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-06-11  |   ข่าววันที่: 2018-06-07 |  อ่าน: 766 ครั้ง
 

7 มิถุนายน 2561 นายวรัณยู ขุนเจริญรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการหน่วยงานกรมประมง กองทัพภาคที่ 3 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทอดพระเนตรกิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ เกษตรอินทรีย์ กองทัพภาคที่ 3 โครงการเกษตรปศุสัตว์ ประมง ศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน และเป็นศูนย์เรียนรู้ในการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดแก่กำลังพล ข้าราชการ ครอบครัว และประชาชน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (4,460)  ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก.. (2,977) โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย.. (2,505) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,664) ปลาประจำหน่วยงาน กดแแก้ว.. (1,640) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง.. (1,630) ปลาประจำหน่วยงาน เค้าขาว.. (1,477) งานเงินทุนหมุนเวียน ฯ.. (1,184) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ที่ชำรุดใช้การไม่ได้จำนวน 3 คัน.. (1,157) อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก.. (1,061) ขั้นตอนขอรับบริการ.. (1,044) ไหว้หลวงพ่ออินทร์ กินปลา ชมหมาบางแก้ว”ประจำปีงบประมาณ 2561.. (907) ชนิดพันธุ์ปลามีจำหน่ายสัปดาห์นี้ (7-9 เมษายน 2564).. (882) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์.. (866) รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.. (766) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด 35 รายการ.. (755) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง.. (691) ศึกษาดูงานด้านการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก.. (637) ผังองค์กร.. (610) ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ.. (540)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก หมู่ 7 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150