สส.จิตภัสร์ ตั้น กฤดากร รองประธานคณะกรรมาธิการตำรวจฯ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก


สส.จิตภัสร์ ตั้น กฤดากร รองประธานคณะกรรมาธิการตำรวจฯ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 24 มีนาคม 2565 สส.จิตภัสร์ ตั้น กฤดากร รองประธานคณะกรรมาธิการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร และพล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 เพื่อสอบถามปัญหาและความต้องการของโรงเรียนฯ และชุมชนในพื้นที่บ้านโป่งสอ ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก และมอบปัจจัยการผลิตสนับสนุนโครงการศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียนฯ ในการนี้ ดร.วรัณยู  ขุนเจริญรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำพิษณุโลก มอบหมายให้นายปภังกร สุดเอื้อม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับและมอบพันธุ์ปลานิลจิตรลดา จำนวน 15,000 ตัว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก หมู่ 7 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150      if-phitsanulok@hotmail.com   055369066   055369066