ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน “ลุ่มน้ำภาค” จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 100,000 ตัว

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก


ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน “ลุ่มน้ำภาค” จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 100,000 ตัว 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ดร.วรัณยู  ขุนเจริญรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีหญิงธิดารัตน์  แก้วต๋า เจ้าพนักงานประมง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก ลำเลียงพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยแหล่งน้ำโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน “ลุ่มน้ำภาค” จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 100,000 ตัว โดยปล่อยลงแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอนครไทย ณ บ้านบุ่งผลำ หมู่ 7 ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 20,000 ตัว และในพื้นที่อำเภอชาติตระการ ณ บ้านร่มเกล้า หมู่ 8 จำนวน 20,000 ตัว, บ้านสงบสุข หมู่ 15 จำนวน 20,000 ตัว, บ้านใหม่รักไทย หมู่ 6 จำนวน 20,000 ตัว  บ้านหมั่นแสวง หมู่ 11 จำนวน 20,000 ตัว ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก หมู่ 7 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150      if-phitsanulok@hotmail.com   055369066   055369066