งานเงินทุนหมุนเวียน ฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก

งานเงินทุนหมุนเวียน ฯ 

แผนงาน-ผลการปฏิบัติงาน

 เผยเเพร่: 2017-12-14  |   ข่าววันที่: 2017-12-14 |  อ่าน: 941 ครั้ง
 

งานเงินทุนหมุนเวียน ฯ

งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ

เป็นงานที่กรมประมงได้จัดสรรเงินแก่ศูนย์ ฯ ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ พ.ศ. ๒๕๒๓ เพื่อนำไปใช้จ่ายเป็นทุนหมุนเวียนในการจัดหาพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ และจำหน่ายแก่เกษตรกรในราคาที่กรมประมงกำหนด


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (2,688)  ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก.. (2,385) โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย.. (1,626) ปลาประจำหน่วยงาน กดแแก้ว.. (1,357) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,289) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง.. (1,248) ปลาประจำหน่วยงาน เค้าขาว.. (1,144) งานเงินทุนหมุนเวียน ฯ.. (941) อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก.. (798) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ที่ชำรุดใช้การไม่ได้จำนวน 3 คัน.. (772) ขั้นตอนขอรับบริการ.. (768) ไหว้หลวงพ่ออินทร์ กินปลา ชมหมาบางแก้ว”ประจำปีงบประมาณ 2561.. (753) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์.. (713) รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.. (598) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง.. (544) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด 35 รายการ.. (529) ชนิดพันธุ์ปลามีจำหน่ายสัปดาห์นี้ (20-24 กรกฎาคม 2563).. (524) ศึกษาดูงานด้านการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก.. (482) ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ.. (446) ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 12/2560 .. (418)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก หมู่ 7 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150