ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยละเมยหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก


ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยละเมยหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. หน่วยงานกรมประมงจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพิษณุโลก ร่วมกับผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมประมง ครบรอบปีที่ 95 ในวันที่ 21 กันยายน 2564 โดย ดร.วรัณยู  ขุนเจริญรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก มอบหมายให้นางอุมาพร ใบบาง เจ้าพนักงานประมง พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีหญิงธิดารัตน์  แก้วต๋า เจ้าพนักงานประมง นำพันธุ์สัตว์น้ำเข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยละเมยหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 200,095 ตัว และแหล่งน้ำธรรมชาติสาธารณประโยชน์ที่เหมาะสม ในพื้นที่อำเภอนครไทย จำนวน 300,000 ตัว รวมทั้งสิ้น 500,095 ตัว โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก หมู่ 7 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150      if-phitsanulok@hotmail.com   055369066   055369066