สำหรับประชาชน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

สำหรับประชาชน 

เมนู

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-01-20  |   ข่าววันที่: 2017-01-20 |  อ่าน: 772 ครั้ง
 

ราคาสัตว์น้ำ


สถิติประมง


การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง


ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ


  •  Hit 20 อันดับ
  • เกี่ยวกับศูนย์ฯ.. (1,952)  หน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ.. (936) หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน.. (864) สำหรับประชาชน.. (772) รู้ทันโรคกุ้งทะเล.. (766) วิสัยทัศน์-พันธกิจ กอง.. (744) โครงการฝึกอบรมบุคลากรภายนอกภายใต้โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย ญี่ปุ่น – เมียนมา.. (719) โครงสร้างหน่วยงาน.. (676) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ปลากะพงขาว)” แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นท.. (633) สัตว์น้ำชายฝั่งที่สามารถทำการเพาะเลี้ยงได้.. (630) Download.. (625) วิสัยทัศน์-พันธกิจ กรม.. (570) งานวิจัย.. (539) สำหรับเจ้าหน้าที่.. (362) ฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer (กลุ่มสัตว์น้ำชายฝั่ง).. (359) การป้องกันและรักษาโรคปลากะพงขาวในบ่อดินในจังหวัดฉะเชิงเทรา.. (319) โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กลุ่มสัตว์น้ำชายฝั่ง) จังหวัดฉะเชิงเทรา.. (250) จัดฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปลากะพงขาวโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา.. (221) หน้าแรก.. (194) โครงการฝึกอบรมภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคีไทย-ญี่ปุ่น-เมียนม่า.. (176)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 1 (ฉะเชิงเทรา) 36/2 หมู่ 8 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130