วันเสาร์ ที่23เมย.65 นางกัญญารัตน์ สุนทรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนาย กฤษธนสรรค์ อินบำรุง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน นำเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ ฟาร์มเลี้ยงอาร์ทีเมียแบบชีวมวล ของบรรจงฟาร์ม และ ฟาร์มเพาะพันธุ์ก้ามกรามเพศผู้ ลูกกุ้งเศรษฐี และโรงเพาะฟักกุ้งขาวแวนาไมท์MSฟาร์ม


[2022-11-22] แนวทางการบริหารจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ งานเงินทุนหมุนเวียนในการผ.. [2022-11-22] ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมประมง.. [2022-11-13] หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร.. [2022-05-15] เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายกฤษณ์ธนสรรค์ อินทร์บำรุง นักวิชาการประมง.. [2022-04-30] วันที่ 28 เมษายน 65 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. [2022-04-30] วันที่29เมย.2565 นางกัญญารัตน์ สุนทรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ.. [2022-04-25] วันเสาร์ ที่23เมย.65 นางกัญญารัตน์ สุนทรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒน.. [2022-04-18] วันที่ 4 - 5 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ ศพช. ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นศ. ฝึก.. [2022-04-09] วันพฤหัสที่ 7 เมษายน 2565 นางสาวสุรีย์รัตน์ เผือกจีน นักวิชาการประมงป.. [2022-04-07] เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั.. อ่านทั้งหมด 

วันเสาร์ ที่23เมย.65 นางกัญญารัตน์ สุนทรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนาย กฤษธนสรรค์ อินบำรุง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน นำเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ ฟาร์มเลี้ยงอาร์ทีเมียแบบชีวมวล ของบรรจงฟาร์ม และ ฟาร์มเพาะพันธุ์ก้ามกรามเพศผู้ ลูกกุ้งเศรษฐี และโรงเพาะฟักกุ้งขาวแวนาไมท์MSฟาร์ม 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง