บทความ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทราร่วมกับสำนักงานสะพานปลาส...  163   กรมประมง...เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคและอาการขี้ขาวในกุ้งขาวแวนนาไม   158  กิจกรรมร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยจำนวน 1,000,000 ตัว เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำใ...  154  "นวัตกรรมในการผลิตสาหร่ายทะเล เพื่อพัฒนาและใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ” ...  145  การเข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาวิธีการผลิตลูกพันธุ์กุ้งขาวสิชล1   138  วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายวัลลภ ทิมดี นักวิชาการประมงชำนาญการ ได้เชิญกลุ่มเกษตรกร...  135   วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น. เกษตรกรผู้ส่งออกปลากะพงขาว ต.สองคลอง...  133  เข้าร่วมขอพรปีใหม่ 2565 จาก นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ...  130  กิจกรรมปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,000,000 ตัว โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอ...  127  กรมประมง...เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคและอาการขี้ขาวในกุ้งขาวแวนนาไม   126