เมนู ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

หน้าแรก...

เมนู

 เผยเเพร่: 2017-01-24  |   ข่าววันที่: 2017-01-24  |  187 ครั้งเกี่ยวกับศูนย์ฯ...

เมนู

 เผยเเพร่: 2017-01-24  |   ข่าววันที่: 2017-01-24  |  1,903 ครั้ง


ประวัติงานวิจัย...

เมนู

 เผยเเพร่: 2017-01-23  |   ข่าววันที่: 2017-01-23  |  532 ครั้งสำหรับเจ้าหน้าที่...

เมนู

 เผยเเพร่: 2017-01-20  |   ข่าววันที่: 2017-01-20  |  359 ครั้ง


ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล


  •  Hit 20 อันดับ
  • เกี่ยวกับศูนย์ฯ.. (1,903)  หน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ.. (925) หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน.. (856) สำหรับประชาชน.. (761) รู้ทันโรคกุ้งทะเล.. (759) วิสัยทัศน์-พันธกิจ กอง.. (738) โครงการฝึกอบรมบุคลากรภายนอกภายใต้โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย ญี่ปุ่น – เมียนมา.. (715) โครงสร้างหน่วยงาน.. (665) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ปลากะพงขาว)” แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นท.. (627) สัตว์น้ำชายฝั่งที่สามารถทำการเพาะเลี้ยงได้.. (626) Download.. (619) วิสัยทัศน์-พันธกิจ กรม.. (564) งานวิจัย.. (532) สำหรับเจ้าหน้าที่.. (359) ฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer (กลุ่มสัตว์น้ำชายฝั่ง).. (355) การป้องกันและรักษาโรคปลากะพงขาวในบ่อดินในจังหวัดฉะเชิงเทรา.. (313) โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กลุ่มสัตว์น้ำชายฝั่ง) จังหวัดฉะเชิงเทรา.. (242) จัดฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปลากะพงขาวโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา.. (217) หน้าแรก.. (187) โครงการฝึกอบรมภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคีไทย-ญี่ปุ่น-เมียนม่า.. (167)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 1 (ฉะเชิงเทรา) 36/2 หมู่ 8 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130