เมนู ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

หน้าแรก...

เมนู

 เผยเเพร่: 2017-01-24  |   ข่าววันที่: 2017-01-24  |  210 ครั้งเกี่ยวกับศูนย์ฯ...

เมนู

 เผยเเพร่: 2017-01-24  |   ข่าววันที่: 2017-01-24  |  2,151 ครั้ง


ประวัติงานวิจัย...

เมนู

 เผยเเพร่: 2017-01-23  |   ข่าววันที่: 2017-01-23  |  569 ครั้งสำหรับเจ้าหน้าที่...

เมนู

 เผยเเพร่: 2017-01-20  |   ข่าววันที่: 2017-01-20  |  385 ครั้ง


ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล


  •  Hit 20 อันดับ
  • เกี่ยวกับศูนย์ฯ.. (2,151)  หน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ.. (976) หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน.. (913) สำหรับประชาชน.. (809) รู้ทันโรคกุ้งทะเล.. (809) วิสัยทัศน์-พันธกิจ กอง.. (774) โครงการฝึกอบรมบุคลากรภายนอกภายใต้โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย ญี่ปุ่น – เมียนมา.. (766) โครงสร้างหน่วยงาน.. (716) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ปลากะพงขาว)” แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นท.. (688) Download.. (687) สัตว์น้ำชายฝั่งที่สามารถทำการเพาะเลี้ยงได้.. (668) วิสัยทัศน์-พันธกิจ กรม.. (597) งานวิจัย.. (569) สำหรับเจ้าหน้าที่.. (385) ฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer (กลุ่มสัตว์น้ำชายฝั่ง).. (379) การป้องกันและรักษาโรคปลากะพงขาวในบ่อดินในจังหวัดฉะเชิงเทรา.. (356) โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กลุ่มสัตว์น้ำชายฝั่ง) จังหวัดฉะเชิงเทรา.. (298) จัดฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปลากะพงขาวโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา.. (239) โครงการฝึกอบรมภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคีไทย-ญี่ปุ่น-เมียนม่า.. (211) หน้าแรก.. (210)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 1 (ฉะเชิงเทรา) 36/2 หมู่ 8 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130