Download 

เมนู


แบบฟอร์มสำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


หลักเกณฑ์เงื่อนไขการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


Feed Apps

โปรแกรมประยุกต์การคำนวณปริมาณการให้อาหารกุ้งขาว เป็นเครื่องมือเกษตรกรยุคใหม่ : Smart tools for smart farmer จะช่วยให้เกษตรกรสามารถ แก้ไขปัญหาในการเลี้ยงกุ้งและมีผลผลิตเพิ่มขึ้น และเกษตรกรจำนวนมากมีความต้องการใช้ เครื่องมือใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งโปรแกรมที่ช่วยในการให้อาหารอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ


 

Aqualib Apps

Mobile Application ห้องสมุดปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาชนิดพรรณปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ ทุกกลุ่มรวบรวมไว้ใน Applicationเดียว เหมือนกับท่านได้พกพาห้องสมุดปลาสวยงามไปได้ทุกที่ เปิดให้ดาวน์โหลดไปใช้ได้แล้ววันนี้ (เฉพาะระบบ Android)

หากใช้ระบบ IOS สามารถรับชมผ่านทางเว็บไซด์ได้ที่ http://aqualib.fisheries.go.th/

ทั้งนี้หากมีข้อแนะนำหรือติชม สามารถโทรมาได้ที่กลุ่มสารสนเทศฐานข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง ที่เบอร์โทรศัพท์ 084-0116933 (นภัทร์ โสภณ)

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายวัลลภ ทิมดี นักวิชาการประมงชำนาญการ ได้เชิญกลุ่มเกษตรกร...  227    วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น. เกษตรกรผู้ส่งออกปลากะพงขาว ต.สองคลอง...  214  4 เม.ย.65 นางกัญญารัตน์ สุนทรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น...  211  จองกุ้งสิชลขาว 1 กับกรมประมงได้แล้ววันนี้    203  วันเสาร์ที่19มีนาคม2565 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย ดร.สุท...  198  วันที่29เมย.2565 นางกัญญารัตน์ สุนทรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง...  192  วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 นาย วัลลภ ทิมดี นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพั...  192  วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ณ โรงไฟฟ้า บางปะกง และผู้อำนวยกา...  187  วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 นาย วัลลภ ทิมดี นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพั...  187  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายสงกรานต์ แสงจันทร์ ผู้ตรว...  173


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา 36/2 หมู่ 8 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130    chasao2001@yahoo.com   038-531-387   100.992362   แฟนเพจ