Download

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ฉะเชิงเทรา

Download 

เมนู

 เผยเเพร่: 2017-01-20  |   ข่าววันที่: 2017-01-20 |  อ่าน: 970 ครั้ง
 

แบบฟอร์มสำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


หลักเกณฑ์เงื่อนไขการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


Feed Apps

โปรแกรมประยุกต์การคำนวณปริมาณการให้อาหารกุ้งขาว เป็นเครื่องมือเกษตรกรยุคใหม่ : Smart tools for smart farmer จะช่วยให้เกษตรกรสามารถ แก้ไขปัญหาในการเลี้ยงกุ้งและมีผลผลิตเพิ่มขึ้น และเกษตรกรจำนวนมากมีความต้องการใช้ เครื่องมือใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งโปรแกรมที่ช่วยในการให้อาหารอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ


 

Aqualib Apps

Mobile Application ห้องสมุดปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาชนิดพรรณปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ ทุกกลุ่มรวบรวมไว้ใน Applicationเดียว เหมือนกับท่านได้พกพาห้องสมุดปลาสวยงามไปได้ทุกที่ เปิดให้ดาวน์โหลดไปใช้ได้แล้ววันนี้ (เฉพาะระบบ Android)

หากใช้ระบบ IOS สามารถรับชมผ่านทางเว็บไซด์ได้ที่ http://aqualib.fisheries.go.th/

ทั้งนี้หากมีข้อแนะนำหรือติชม สามารถโทรมาได้ที่กลุ่มสารสนเทศฐานข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง ที่เบอร์โทรศัพท์ 084-0116933 (นภัทร์ โสภณ)


  •  Hit 20 อันดับ
  • เกี่ยวกับศูนย์ฯ.. (2,868)  หน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ.. (1,176) หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน.. (1,145) รู้ทันโรคกุ้งทะเล.. (1,048) สำหรับประชาชน.. (1,032) โครงการฝึกอบรมบุคลากรภายนอกภายใต้โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย ญี่ปุ่น – เมียนมา.. (980) Download.. (970) วิสัยทัศน์-พันธกิจ กอง.. (956) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ปลากะพงขาว)” แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นท.. (913) โครงสร้างหน่วยงาน.. (891) สัตว์น้ำชายฝั่งที่สามารถทำการเพาะเลี้ยงได้.. (864) ประกาศผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ตำแหน่งนายช่างเครื่องยนต์.. (825) วิสัยทัศน์-พันธกิจ กรม.. (751) งานวิจัย.. (693) ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 กลุ่ม.. (686) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง ตำแหน่งวิชาการประมง ตำแหน่งนายช่างเครื่องยนต์ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า.. (576) Cover.. (558) การป้องกันและรักษาโรคปลากะพงขาวในบ่อดินในจังหวัดฉะเชิงเทรา.. (551) ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบ สถานที่สอบ.. (500) สำหรับเจ้าหน้าที่.. (499)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ฉะเชิงเทรา

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 1 (ฉะเชิงเทรา) 36/2 หมู่ 8 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130