สำหรับเจ้าหน้าที่

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

สำหรับเจ้าหน้าที่ 

เมนู

 เผยเเพร่: 2017-01-20  |   ข่าววันที่: 2017-01-20 |  อ่าน: 471 ครั้ง
 

ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล


ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

  • เข้าสู่ระบบ   
  • เข้าสู่ระบบรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research 2011)

  • เข้าสู่หน้าเว็บ   

 


  •  Hit 20 อันดับ
  • เกี่ยวกับศูนย์ฯ.. (2,687)  หน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ.. (1,129) หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน.. (1,087) รู้ทันโรคกุ้งทะเล.. (997) สำหรับประชาชน.. (956) โครงการฝึกอบรมบุคลากรภายนอกภายใต้โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย ญี่ปุ่น – เมียนมา.. (934) วิสัยทัศน์-พันธกิจ กอง.. (917) Download.. (897) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ปลากะพงขาว)” แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นท.. (874) โครงสร้างหน่วยงาน.. (855) สัตว์น้ำชายฝั่งที่สามารถทำการเพาะเลี้ยงได้.. (828) ประกาศผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ตำแหน่งนายช่างเครื่องยนต์.. (825) วิสัยทัศน์-พันธกิจ กรม.. (713) ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 กลุ่ม.. (677) งานวิจัย.. (671) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง ตำแหน่งวิชาการประมง ตำแหน่งนายช่างเครื่องยนต์ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า.. (576) Cover.. (522) ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบ สถานที่สอบ.. (500) การป้องกันและรักษาโรคปลากะพงขาวในบ่อดินในจังหวัดฉะเชิงเทรา.. (497) ฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer (กลุ่มสัตว์น้ำชายฝั่ง).. (471)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 1 (ฉะเชิงเทรา) 36/2 หมู่ 8 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130