สำหรับเจ้าหน้าที่

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

สำหรับเจ้าหน้าที่ 

เมนู

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-01-20  |   ข่าววันที่: 2017-01-20 |  อ่าน: 379 ครั้ง
 

ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล


ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

  • เข้าสู่ระบบ   
  • เข้าสู่ระบบรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (e-Research 2011)

  • เข้าสู่หน้าเว็บ   

 


  •  Hit 20 อันดับ
  • เกี่ยวกับศูนย์ฯ.. (2,101)  หน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ.. (968) หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน.. (895) สำหรับประชาชน.. (797) รู้ทันโรคกุ้งทะเล.. (797) วิสัยทัศน์-พันธกิจ กอง.. (766) โครงการฝึกอบรมบุคลากรภายนอกภายใต้โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย ญี่ปุ่น – เมียนมา.. (756) โครงสร้างหน่วยงาน.. (706) Download.. (678) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ปลากะพงขาว)” แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นท.. (673) สัตว์น้ำชายฝั่งที่สามารถทำการเพาะเลี้ยงได้.. (660) วิสัยทัศน์-พันธกิจ กรม.. (588) งานวิจัย.. (558) สำหรับเจ้าหน้าที่.. (379) ฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer (กลุ่มสัตว์น้ำชายฝั่ง).. (379) การป้องกันและรักษาโรคปลากะพงขาวในบ่อดินในจังหวัดฉะเชิงเทรา.. (347) โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กลุ่มสัตว์น้ำชายฝั่ง) จังหวัดฉะเชิงเทรา.. (280) จัดฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปลากะพงขาวโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา.. (237) หน้าแรก.. (207) โครงการฝึกอบรมภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคีไทย-ญี่ปุ่น-เมียนม่า.. (204)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 1 (ฉะเชิงเทรา) 36/2 หมู่ 8 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130