นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  • [2023-02-02] ตรวจประเมินฟาร์มของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร [2023-02-02] ลงพื้นที่สำรวจแหล่งนัำบึงละหารบาเจาะ หมู่ที่ 2 ตำบลบาเจาะ [2023-02-02] การประชุมประจำเดือนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดยะลา [2023-01-31] พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมถ์ [2023-01-31]  Fisherman Shop @Yala ครั้งที่ 3 [2023-01-30] Q&A ไขข้อข้องใจ พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ [2023-01-30] พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล [2023-01-30] การประเมินผลการปฎิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 อำเภอยะหา [2023-01-30] โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสัตว์น้ำและเพิ่มความเข้มแข็งด้านอาชีพประมง [2023-01-30] อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอเมืองยะลา

    นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค