ข้อมูลเกษตรกรดีเด่น

ข้อมูลแสดงปริมาณสัตว์น้ำจืดที่จับได้ ประจำปีพ.ศ.2563 [2021-06-07 ] สถิติการให้บริการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลรายได้-หนี้สิน [2021-04-19 ] งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2564 [2020-02-24 ] ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ [2020-02-24 ] ข้อมูลแสดงปริมาณและมูลค่าของสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด [2020-02-24 ] ข้อมูลปริมาณผลผลิตจากการประมง [2020-02-24 ] จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [2020-02-24 ] จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง [2020-02-24 ] ข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม [2020-02-24 ] จำนวนประมงอาสา [2020-02-24 ] จำนวนศูนย์เรียนรู้(หลัก/เครือข่าย) [2020-02-24 ] จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำจืด [2020-02-24 ] จำนวนเกษตรกร Smart Farmer [2020-02-24 ] จำนวนเกษตรกรที่ได้รับรองมาตรฐานGAP/SL [2020-02-24 ] หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่ [2020-02-24 ] จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำปิด [2020-02-24 ] จำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน [2020-02-24 ] ข้อมูลการนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมงผ่านด่านฯ [2020-02-21 ] จำนวนเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ [2020-02-21 ] จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น [2020-02-21 ] ข้อมูลเกษตรกรดีเด่น [2020-02-21 ]
อ่านทั้งหมด 

ข้อมูลเกษตรกรดีเด่น 

 เผยเเพร่: 2020-02-21  |  อ่าน: 239 ครั้ง