">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

 • การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว

 • [2023-02-02] ตรวจประเมินฟาร์มของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร [2023-02-02] ลงพื้นที่สำรวจแหล่งนัำบึงละหารบาเจาะ หมู่ที่ 2 ตำบลบาเจาะ [2023-02-02] การประชุมประจำเดือนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดยะลา [2023-01-31] พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมถ์ [2023-01-31]  Fisherman Shop @Yala ครั้งที่ 3 [2023-01-30] Q&A ไขข้อข้องใจ พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ [2023-01-30] พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล [2023-01-30] การประเมินผลการปฎิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 อำเภอยะหา [2023-01-30] โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสัตว์น้ำและเพิ่มความเข้มแข็งด้านอาชีพประมง [2023-01-30] อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอเมืองยะลา

  การรับแจ้งการคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว 


         ด้วยกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และกฎกระทรวงกำหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ (ฉบับที่3 ) พ.ศ.2561  ได้แก่

  •ปลากระเบนปีศาจครีบโค้ง

  •ปลากระเบนปีศาจครีบสั้น

  •ปลากระเบนปีศาจแคระ

  •ปลากระเบนปีศาจหางหนาม

  •ปลากระเบนแมนต้าแนวปะการัง

  •ปลากระเบนแมนต้ายักษ์

  •ปลากระเบนราหูน้ำจืด หรือปลากระเบนเจ้าพระยา

  •ปลาโรนินหรือปลากระเบนท้องน้ำ

  •ปลาฉนากเขียว

  •ปลาฉนากปากแหลม

  •ปลาฉนากฟันเล็ก

  •ปลาฉนากยักษ์

           ซึ่งกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้ว  และกรมประมงได้ออกประกาศกรมประมง เรื่อง แบบและวิธีการแจ้งการครอบครอง แบบหนังสือกำกับการจำหน่าย การนำพยาน เอกสารหรือหลักฐานมาพิสูจน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ การออกใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าชั่วคราว การออกใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ.2561 ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2558 

           ดังนั้น จึงขอให้ผู้ที่มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าว เตรียมเอกสารหลักฐานแจ้งการครอบครองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561ณ สำนักงานประมงจังหวัดยะลา  หรือสำนักงานประมงจังหวัดในท้องที่นั้น 

  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20180720114517_1_file.PDF