5.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น (FC) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี    (กดสีแดงเพื่ออ่านข่าว)


โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า    (กดสีแดงเพื่ออ่านข่าว)


โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก    (กดสีแดงเพื่ออ่านข่าว)


หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก)    (กดสีแดงเพื่ออ่านข่าว)


วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี    (กดสีแดงเพื่ออ่านข่าว)