4.งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับ 

 คลังความรู้  ข้อมูลเผยเเพร่  ข้อมูลเผยเเพร่ อื่นๆ


งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับ ปี 2564 จำนวน 2,633,168 บาท

งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับ ปี 2563 จำนวน 1,239,220 บาท