2.สัตว์น้ำควบคุม

1.ท่าเทียบเรือประมง [2020-02-28 ] 2.สัตว์น้ำควบคุม [2020-02-28 ] 3.งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับ ปี 2563 [2020-02-28 ] 4.การนำเข้า / ส่งออกสินค้าประมงผ่านด่าน [2020-02-28 ] 5.สัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัดนครนายก [2020-02-28 ] 6.ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ [2020-02-28 ] 7.ปริมาณผลผลิตจากการประมง [2020-02-28 ] 8.ปลาหน้าวัด [2020-02-28 ] 9.การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง [2020-02-28 ] 10.หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับประมงในพื้นที่ [2020-02-28 ] 11.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการประมง [2020-02-28 ] 12.ข้อมูลทะเบียน ทบ.1 / ทบ.2 / ทบ.3 [2020-02-27 ] 13.เกษตรแปลงใหญ่ [2020-02-27 ] 14.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านการประมง) [2020-02-27 ] 15.กลุ่มแปรรูป [2020-02-27 ] 17.ประมงอาสา [2017-01-26 ] 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด [2017-01-19 ] 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด [2017-01-19 ]
อ่านทั้งหมด 

2.สัตว์น้ำควบคุม 

 เผยเเพร่: 2017-01-19  |  อ่าน: 1,552 ครั้ง

 

1.กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้

จังหวัดนครนายกมีผู้ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

  • ได้รับอนุญาตให้ครอบครองจระเข้ จำนวน 7 ราย ครอบครองซากจระเข้ (เนื้อจระเข้แช่แข็ง) 1 ราย 

รวมจำนวนจระเข้น้ำจืด ทั้งหมด 18,530 ตัว                            
รวมจำนวนจระเข้น้ำเค็ม ทั้งหมด 895 ตัว                            
รวมจำนวนจระเข้น้ำจืดและน้ำเค็ม ทั้งหมด 19,425 ตัว                            

  • ได้รับอนุญาตให้นำสัตว์ป่าคุ้มครองเคลื่อนที่เพื่อการค้า (ตะพาบไทย) จำนวน 1 ราย

รวมจำนวนตะพาบไทย (นำผ่านเคลื่อนที่เพื่อการค้า) ทั้งหมด 250 ตัว  

(จระเข้,ตะพาบไทย) ตรวจสอบรายชื่อและข้อมูลทั้งหมด กดตรงนี้


2.กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พื้นที่ 3 อำเภอ มีเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งทะเล จำนวนทั้งหมด 769 ราย พื้นที่เลี้ยงทั้งหมด 10,046.25 ไร่ แบ่งเป็น

  • อำเภอเมืองนครนายก มีเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งทะเล จำนวนทั้งหมด 215 ราย พื้นที่เลี้ยงทั้งหมด 2,594.50 ไร่
  • อำเภอองครักษ์ มีเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งทะเล จำนวนทั้งหมด 531 ราย พื้นที่เลี้ยงทั้งหมด 7,108.25 ไร่
  • อำเภอปากพลี มีเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งทะเล จำนวนทั้งหมด 21 ราย พื้นที่เลี้ยงทั้งหมด 343.50 ไร่

3.กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง

จังหวัดนครนายก ออกใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

  • ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง มีเกษตรกรทั้งหมด 63 ราย

(สัตว์น้ำในกระชัง) ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับใบอนุญาตทั้งหมด กดตรงนี้


4.กิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิชอเมริกัน (Procambarus clarkii) หรือ กุ้งเครย์ฟิชทุกชนิดในสกุล Cherax (Cherax spp.)

  • จังหวัดนครนายก มีเกษตรกรที่แจ้งเลี้ยง กุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิช ทั้งหมด 521 ราย

(กุ้งก้ามแดง หรือ กุ้งเครย์ฟิช) ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับใบอนุญาตทั้งหมด กดตรงนี้

อ่านขั้นตอนการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการและแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควบคุม กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช


กฏหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 กฎกระทรวง

ประกาศกรมประมง

ประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดนครนายก