5.สัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัดนครนายก

5.สัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัดนครนายก 

 เผยเเพร่: 2020-02-28  |  อ่าน: 63 ครั้ง

 

1.สัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดนครนายก ได้แก่

1.1 กุ้งขาว

1.2 ปลานิล

1.3 อนุบาลลูกปลาดุก


2.สัตว์น้ำอนุรักษ์ของจังหวัดนครนายก ได้แก่

2.1 ปลาตะเพียนทอง (ปลาประจำจังหวัดนครนายก)

อ่านข้อปฏิบัติเบื้องต้น ของการปล่อยสัตว์น้ำ กดตรงนี้


กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 กดตรงนี้


ปี 2562 ดูข้อมูลผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างละเอียด กดตรงนี้

ปี 2561 ดูข้อมูลผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างละเอียด กดตรงนี้

ปี 2560 ดูข้อมูลผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างละเอียด กดตรงนี้

ปี 2559 ดูข้อมูลผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างละเอียด กดตรงนี้

ปี 2558 ดูข้อมูลผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างละเอียด กดตรงนี้


ปี 2561 ดูข้อมูลการจับสัตว์น้ำจืดในธรรมชาติอย่างละเอียด กดตรงนี้