8.ปริมาณผลผลิตจากการประมง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


ข้อมูลประจำปี พ.ศ.2564

จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จังหวัดนครนายก

-ปฏิทินสินค้าประมงคาดการณ์ผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จังหวัดนครนายก ช่วงปี พ.ศ. 2564-2564

กดเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ฉบับเต็ม PDF

 

ปฏิทน

- ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ของจังหวัดนครนายก ประจำปี พ.ศ.2564 พื้นที่ทั้งหมด 4 อำเภอ ดังนี้

ปี 2562 ดูข้อมูลผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างละเอียด กดตรงนี้

ปี 2561 ดูข้อมูลผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างละเอียด กดตรงนี้

ปี 2560 ดูข้อมูลผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างละเอียด กดตรงนี้

ปี 2559 ดูข้อมูลผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างละเอียด กดตรงนี้

ปี 2558 ดูข้อมูลผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างละเอียด กดตรงนี้

จากสัตว์น้ำจืดที่จับได้จากธรรมชาติ จังหวัดนครนายก

- ผลผลิตจากการจับสัตว์น้ำจืดจากธรรมชาติ ของจังหวัดนครนายก ประจำปี พ.ศ.2561 พื้นที่รวม 4 อำเภอ

ปี 2563 ดูข้อมูลการจับสัตว์น้ำจืดในธรรมชาติอย่างละเอียด กดตรงนี้

ปี 2562 ดูข้อมูลการจับสัตว์น้ำจืดในธรรมชาติอย่างละเอียด กดตรงนี้

ปี 2561 ดูข้อมูลการจับสัตว์น้ำจืดในธรรมชาติอย่างละเอียด กดตรงนี้