6.ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ

1.ท่าเทียบเรือประมง [2020-02-28 ] 2.สัตว์น้ำควบคุม [2020-02-28 ] 3.งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับ ปี 2563 [2020-02-28 ] 4.การนำเข้า / ส่งออกสินค้าประมงผ่านด่าน [2020-02-28 ] 5.สัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัดนครนายก [2020-02-28 ] 6.ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ [2020-02-28 ] 7.ปริมาณผลผลิตจากการประมง [2020-02-28 ] 8.ปลาหน้าวัด [2020-02-28 ] 9.การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง [2020-02-28 ] 10.หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับประมงในพื้นที่ [2020-02-28 ] 11.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการประมง [2020-02-28 ] 12.ข้อมูลทะเบียน ทบ.1 / ทบ.2 / ทบ.3 [2020-02-27 ] 13.เกษตรแปลงใหญ่ [2020-02-27 ] 14.ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านการประมง) [2020-02-27 ] 15.กลุ่มแปรรูป [2020-02-27 ] 17.ประมงอาสา [2017-01-26 ] 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด [2017-01-19 ] 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด [2017-01-19 ]
อ่านทั้งหมด 

6.ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ 

 เผยเเพร่: 2017-01-19  |  อ่าน: 1,035 ครั้ง

 

ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำจากจังหวัดนครนายกที่สำคัญ ได้แก่

1.ตลาดไท กดตรงนี้ เพื่อดูเส้นทาง

2.ตลาดสี่มุมเมือง กดตรงนี้ เพื่อดูเส้นทาง

3.ศูนย์รวมปลาน้ำจืดภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา) กดตรงนี้ เพื่อดูเส้นทาง

4.แพปลาบ้านสร้าง กดตรงนี้ เพื่อดูเส้นทาง

5.ตลาดคลอง 4 กดตรงนี้ เพื่อดูเส้นทาง


ตรวจสอบราคาสัตว์น้ำรายวันได้จากหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ (กดเพื่อเข้าชมตามหน่วยงาน)