ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าด้านการประมง (ศูนย์หลักข้าวและศูนย์ฯ เครือข่ายด้านประมง) จังหวัดนครนายก

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก


ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าด้านการประมง (ศูนย์หลักข้าวและศูนย์ฯ เครือข่ายด้านประมง) จังหวัดนครนายก 

ฐานข้อมูล


       ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าด้านการประมง (ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง) จังหวัดนครนายก ประกอบด้วยศูนย์ฯ ตามจำนวน อำเภอของจังหวัดที่มี 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครนายก อำเภอปากพลี อำเภอองครักษ์ อำเภอบ้านนา โดยมี จำนวนศูนย์เรียนรู้ ตั้งแต่ ปี 2560-2562 รวมทั้งหมด 20 ศูนย์ฯ  ดังนี้

1.ในปี 2560 จำนวน 12 ศูนย์ เป็นศูนย์ด้านเกษตรผสมผสาน 7 ศูนย์ ด้านการเพาะพันธุ์ปลาดุก 1 ศูนย์  ด้านการเลี้ยงกบ 1 ศูนย์ ด้านเกษตรธรรมชาติ 1 ศูนย์ ด้านเกษตรอินทรีย์ จำนวน 1 ศูนย์ ด้านการแปรรูป 1 ศูนย์

2.ในปี 2561 จำนวน 4 ศูนย์ เป็นศูนย์ด้านการเลี้ยงปลา 3 ศูนย์ ด้านการเลี้ยงกุ้งขาว 1 ศูนย์

3.ในปี 2562 จำนวน 4 ศูนย์ เป็นศูนย์ด้านการเลี้ยงกุ้งขาวอิงธรรมชาติ 1 ศูนย์ ด้านการเลี้ยงปลา 1 ศูนย์ และด้านการแปรรูป จำนวน 1 ศูนย์
       ในศูนย์เครือข่ายด้านการประมงทั้งหมด ได้ดำเนินการคัดเลือกศูนย์ต้นแบบ ในปี งบประมาณ 2562 เป็นต้นแบบในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่

1. ศูนย์เครือข่าย อำเภอองครักษ์ คุณธนาตย์ เหง่าหลี ศูนย์ด้านการเลี้ยงกุ้งขาวอิงธรรมชาติ

2. ศูนย์เครือข่ายอำเภอบ้านนา คุณศักดิ์ดา ชีวะวา ศูนย์ด้านเกษตรผสมผสาน


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  องค์ความรู้ การอนุบาลลูกปลาดุก แห่งตำบลศรีจุฬา   740   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรร...  515  องค์ความรู้เรื่องการเพาะปลาตะเพียนในฤดูหนาวของบ้านวังดอกไม้   435  มารู้จักการอนุบาลลูกปลาดุกไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ “รัสเซีย” หรือ “บิ๊กอุย” โดย นาย...  411  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มี...  317  น้ำปลา ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองไทยที่ได้มาตรฐานระดับสาก   223  เอกสารเผยแพร่/วิดีทัศน์ เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและจุลินทรีที่ใช้การเพาะเล...  208  เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรส...  185  ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด...  185  เตรียมความพร้อมเพาะพันธุ์ กบนา พันธุ์กบทุ่งกุลา พันธุ์กบพระราชทาน   185


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 สแกน QR Code เพื่อให้ Google Map นำทางไปได้ง่ายๆ หรือ กดตรงนี้ การเดินทางมายังสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก (กรณีรถโดยสารสาธารณะ) 1.รถตู้สาย 58-967 กรุงเทพฯ-นครนายก-เขื่อนขุนด่าน จากอนุสาวรีย์ชัยฯ 6.00-18.00 น. / จากฟิวเจอร์ฯ 6.00-20.00 น.จากเขื่อนขุนด่าน 6.00-17.30 น. / จากนครนายก 4.30-17.30 น. (รถออกทุก 20 นาที) 2.บริษัท ขนส่ง จำกัด บริการรถโดยสารประจำทางทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวันวันละหลายเที่ยว มีเส้นทาง คือกรุงเทพฯ – หินกอง – นครนายกกรุงเทพฯ – รังสิต – องครักษ์ – นครนายกกรุงเทพฯ – นครนายก – อรัญประเทศกรุงเทพฯ – องครักษ์ – โรงเรียนนายร้อย จปร. โดยต้องต่อรถเข้าเมืองอีก 7 กิโลเมตร 3.รถตู้ สายกรุงเทพฯ – นครนายก มีจุดขึ้นรถได้แก่จากกรุงเทพ ขึ้นรถที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ บริเวณใต้ทางด่วน ฝั่งแฟชั่นมอลล์ รถออกทุก 40 นาทีจากนครนายก ขึ้นรถที่ รพ.นครนายก และบริเวณสี่แยกไฟแดงนครนายก รถออกทุก 40 นาที การเดินทางมายังสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก (กรณีรถยนต์ส่วนบุคคล) 1.ตามทางหลวงหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิต ผ่านอำเภอองครักษ์ ระยะทางประมาณ 107 กิโลเมตร 2.ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 เลี้ยวขวาที่แยกหินกอง ไปตามถนนสุวรรณศรเส้นทางหลวงหมายเลข 33 จนถึงจังหวัดนครนายก ระยะทางประมาณ 137 กิโลเมตร เบอร์โทรศัพท์ 088-278-6208    fpo-nakhonnayok@dof.in.th   037-311024   037-311024   แฟนเพจ