ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าด้านการประมง (ศูนย์หลักข้าวและศูนย์ฯ เครือข่ายด้านประมง) จังหวัดนครนายก

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าด้านการประมง (ศูนย์หลักข้าวและศูนย์ฯ เครือข่ายด้านประมง) จังหวัดนครนายก 

ฐานข้อมูลด้านการประมง

 เผยเเพร่: 2020-02-27  |   ข่าววันที่: 2020-02-27 |  อ่าน: 150 ครั้ง
 

       ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าด้านการประมง (ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง) จังหวัดนครนายก ประกอบด้วยศูนย์ฯ ตามจำนวน อำเภอของจังหวัดที่มี 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครนายก อำเภอปากพลี อำเภอองครักษ์ อำเภอบ้านนา โดยมี จำนวนศูนย์เรียนรู้ ตั้งแต่ ปี 2560-2562 รวมทั้งหมด 20 ศูนย์ฯ  ดังนี้

1.ในปี 2560 จำนวน 12 ศูนย์ เป็นศูนย์ด้านเกษตรผสมผสาน 7 ศูนย์ ด้านการเพาะพันธุ์ปลาดุก 1 ศูนย์  ด้านการเลี้ยงกบ 1 ศูนย์ ด้านเกษตรธรรมชาติ 1 ศูนย์ ด้านเกษตรอินทรีย์ จำนวน 1 ศูนย์ ด้านการแปรรูป 1 ศูนย์

2.ในปี 2561 จำนวน 4 ศูนย์ เป็นศูนย์ด้านการเลี้ยงปลา 3 ศูนย์ ด้านการเลี้ยงกุ้งขาว 1 ศูนย์

3.ในปี 2562 จำนวน 4 ศูนย์ เป็นศูนย์ด้านการเลี้ยงกุ้งขาวอิงธรรมชาติ 1 ศูนย์ ด้านการเลี้ยงปลา 1 ศูนย์ และด้านการแปรรูป จำนวน 1 ศูนย์
       ในศูนย์เครือข่ายด้านการประมงทั้งหมด ได้ดำเนินการคัดเลือกศูนย์ต้นแบบ ในปี งบประมาณ 2562 เป็นต้นแบบในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่

1. ศูนย์เครือข่าย อำเภอองครักษ์ คุณธนาตย์ เหง่าหลี ศูนย์ด้านการเลี้ยงกุ้งขาวอิงธรรมชาติ

2. ศูนย์เครือข่ายอำเภอบ้านนา คุณศักดิ์ดา ชีวะวา ศูนย์ด้านเกษตรผสมผสาน Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (1,836)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (1,825) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,622) 17.ประมงอาสา.. (1,465) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,360) แนะนำหน่วยงาน.. (1,252) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (1,044) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (1,013) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (958) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (948) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (936) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (931) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (841) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (709) อำนาจและหน้าที่.. (676) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (672) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (617) Download แบบฟอร์ม.. (551) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหรณ์ประมงศรีจุฬา จำกัด ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (408) เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลานิล และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพแปรรูปกุ้ง.. (406)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000