อาชีวศึกษา เร่งยกระดับเกษตรกรก้าวทันไทยแลนด์ 4.0

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

อาชีวศึกษา เร่งยกระดับเกษตรกรก้าวทันไทยแลนด์ 4.0 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-06-20  |   ข่าววันที่: 2021-06-18 |  อ่าน: 213 ครั้ง
 

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564

นายบุญส่ง ศิริมา ประมงจังหวัดนครนายก นำทีม อาทิเช่น นางสาวรัชนีบูลย์ ทิพย์เนตร หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายอนิวรรตน์ สมชีวิตา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายปรัชญา ชมเชย นักวิชาการประมง ต้อนรับคณะอาจารย์ อาทิเช่น นายนิรุตต์ ประยูรเจริญ รองผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี,นางสุพัตร์ เครือแป้น หัวหน้างานวิจัย,ว่าที่ร้อยตรีอขนิษฐ เครืออนันนต์ ผู้ช่วยงานวิจัย,นายชินวัฒน์ อ่อนน้อม ผู้ช่วยงานวิจัย,นายอภิเชษฐ์ เมฆสุวรรณ์ และ นายภาณุพงศ์ พิมพ์จันทร์ จากวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เข้าตรวจสอบ บ่อปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ บริเวณแปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก เพื่อนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยจัดการติดตั้งกระชังปลาลอยน้ำเพื่อใช้เป็นต้นแบบ การเพาะพันธุ์ลูกปลานิลแบบวิธีปลานิลฝากลูก โดยใช้ระบบเติมออกซิเจน,ระบบให้อาหารโดยใช้แอปพลิเคชันสั่งงานด้วยระบบโทรศัทพ์มือถือ และระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด และเป็นพลังงานทดแทนทางเลือกของไทย ตอบโจทย์ธุรกิจและชีวิตในยุคนี้ โดยการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ทั้งหมด พร้อมทั้งเข้าศึกษาดูระบบงานต่างๆ ของฟาร์มเอกชนรายใหญ่ “ล้อมรัก ออร์แกนิคฟาร์ม” ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ ที่ได้นำเทคนิคการเลี้ยงปลาแบบวิธีปลานิลฝากลูก (ต้นกำเนิดจากปราชญ์ชาวบ้าน นายสมชาย พุมมีดี เกษตรกรบ้านวังดอกไม้ หมู่ 7 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก และเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ด้านการประมง) ไปใช้ร่วมกับหลักการ ลดต้นทุน ไม่ลดคุณภาพ ใช้บริหารกิจการรับมือวิกฤติโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำความรู้ดังกล่าวมาพัฒนาสร้างนวัตกรรม สร้างความมั่นคงทางอาหารและความยั่งยืน ยกระดับภาคการเกษตรประมง ฝ่าวิกฤติรอบด้านด้วยเทคโนโลยีสู่ไทยแลนด์ 4.0

ด้วยความปรารถนาดี

 

#กรมประมง #สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก #เกษตรทฤษฎีใหม่ #โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า #กระชัง #ปลานิลฝากลูก #โซล่าเซลล์ #แอปพลิเคชัน #โทรศัทพ์มือถือ #เทคโนโลยี #อาชีวศึกษา #วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี #ล้อมรักออร์แกนิคฟาร์ม #โควิด19 #พลังงานสะอาด #Thailand40

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

 ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 สแกน QR Code เพื่อให้ Google Map นำทางไปได้ง่ายๆ หรือ กดตรงนี้ การเดินทางมายังสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก (กรณีรถโดยสารสาธารณะ) 1.รถตู้สาย 58-967 กรุงเทพฯ-นครนายก-เขื่อนขุนด่าน จากอนุสาวรีย์ชัยฯ 6.00-18.00 น. / จากฟิวเจอร์ฯ 6.00-20.00 น.จากเขื่อนขุนด่าน 6.00-17.30 น. / จากนครนายก 4.30-17.30 น. (รถออกทุก 20 นาที) 2.บริษัท ขนส่ง จำกัด บริการรถโดยสารประจำทางทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวันวันละหลายเที่ยว มีเส้นทาง คือกรุงเทพฯ – หินกอง – นครนายกกรุงเทพฯ – รังสิต – องครักษ์ – นครนายกกรุงเทพฯ – นครนายก – อรัญประเทศกรุงเทพฯ – องครักษ์ – โรงเรียนนายร้อย จปร. โดยต้องต่อรถเข้าเมืองอีก 7 กิโลเมตร 3.รถตู้ สายกรุงเทพฯ – นครนายก มีจุดขึ้นรถได้แก่จากกรุงเทพ ขึ้นรถที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ บริเวณใต้ทางด่วน ฝั่งแฟชั่นมอลล์ รถออกทุก 40 นาทีจากนครนายก ขึ้นรถที่ รพ.นครนายก และบริเวณสี่แยกไฟแดงนครนายก รถออกทุก 40 นาที การเดินทางมายังสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก (กรณีรถยนต์ส่วนบุคคล) 1.ตามทางหลวงหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิต ผ่านอำเภอองครักษ์ ระยะทางประมาณ 107 กิโลเมตร 2.ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 เลี้ยวขวาที่แยกหินกอง ไปตามถนนสุวรรณศรเส้นทางหลวงหมายเลข 33 จนถึงจังหวัดนครนายก ระยะทางประมาณ 137 กิโลเมตร เบอร์โทรศัพท์ 088-278-6208