ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (1,916)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (1,903) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,665) 17.ประมงอาสา.. (1,489) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,416) แนะนำหน่วยงาน.. (1,299) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (1,078) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (1,054) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (998) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (973) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (970) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (966) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (865) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (723) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (719) อำนาจและหน้าที่.. (693) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (691) Download แบบฟอร์ม.. (591) โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา (ศูนย์เพาะเลี้ยงปลานิลจิตรลดา) บ้านเกาะกา ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก.. (464) เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลานิล และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพแปรรูปกุ้ง.. (453)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000