ประกาศศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

   (2020-08-19) รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการราชการทั่วไป..
   (2020-07-11) QR code แผนที่ สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักวิชาการประมง ..
   (2020-02-14) การบัญขึ้นบัญชีและ การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนั..
   (2020-02-14) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ระหว่างวันที่ 19 - 27 ก..
   (2020-01-28) นโยบายการกำกำดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563..
   (2020-01-30) หนังสือกรมประมง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0503.4/ว 96 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 เรื่อง รับโอนข้าราชการ..
   (2020-02-11) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ระหว่างวันที่ 11 - 19 กุมภาพันธ์ 2563..
   (2020-01-31) บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา)..
   (2020-01-15) ประกาศประกาศ วันที่ 27 มกราคม 2563 งดให้บริการ การตรวจตัวอย่างเเละออกใบ Health Cetificate *เนื่องจาก วันหยุดชดเชยวันตรุษ..
   (2020-01-02) ประกาศประกาศ วันที่ 7 มกราคม 2563 งดให้บริการ การตรวจตัวอย่างเเละออกใบ Health Cetificate *เนื่องจากจัดกิจกรรมงานปีใหม่เเ..

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ฉบับที่ 72/2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา พัฒนาและปรับปรุงการผลิตจุล... (200)   ฉบับที่ 69/2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ดำเนินการปฏิบัติงาน ตรวจปร... (98)  ฉบับที่ 77/2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบั... (96)  ฉบับที่ 66/2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ลงพื้นที่ตามพิกัดจุดเก็บน้... (88)   ฉบับที่ 70/2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา เข้าตรวจประเมินสถานประกอบ... (88)  ฉบับที่ 74/2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา เข้ารับการตรวจประเมินเพื่... (86)  เฝ้าระวังโรคกล้ามเนื้อตายในกุ้งทะเล จากเชื้อไวรัสไอเอ็มเอ็น (IMNV)  (85)  ฉบับที่ 68/2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ลงพื้นที่ตรวจวินิจฉัย เพื่... (82)  ฉบับที่ 73/2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ดำเนินงาน เก็บตัวอย่างเฝ้... (70)  ฉบับที 75/2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ตรวจสอบการติดเชื้อ ranaviru... (64)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

     130/2 ถ ติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90100