QR code แผนที่ สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักวิชาการประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

 เผยเเพร่: 2020-07-11 |  ผู้สนใจ: 161
 

QR code แผนที่ สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักวิชาการประมง

QR code แผนที่สถานที่ในการประเมินสมรถนะ ครั้งที่ 1 การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา
 •   ประกาศวันที่: 2020-07-11
 •   สิ้นสุดวันที่: 2020-07-18
 •  บทความ
 • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
 •  Hits 10 อันดับ
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการประมง (ศสส.).. (1,583)  สขร.ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา.. (1,377) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (1,139) เตือนเฝ้าระวังโรคกุ้ง DIV 1 (CQIV/SHIV)ที่รายงานการระบาดในจีน.. (1,137) บทความ ศสส. ฉบับที่ 1 เมษายน 2563 เรื่อง การเฝ้าระวังโรคและการประเมินสุขภาพลูกกุ้งทะเล โดยกรมประมง.. (1,120) ติดต่อเรา.. (1,072) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตเเละตลาดกุ้งทะเล เพื่อการบริโภคในประเทศ ปี 2561 (คชก. ระยะที่ 2).. (1,060) บทความ ศสส. ฉบับที่ 2 เมษายน 2563 เรื่อง Filamentous bacteria แบคทีเรียเส้นใยภัยร้ายทำลายกุ้ง.. (1,048) บทความ ศสส. ฉบับที่ 3 พฤษภาคม 2563 เรื่อง มาตรฐานกุ้งทะเลไทย มาตรฐานสากล แตกต่างกันอย่างไร.. (1,023) กรมประมง เผย...เคาะปรับคุณสมบัติผู้สมัครรอบใหม่พร้อมขยายเวลาลงลูกกุ้ง หนุนช่วยเกษตรกร หลังหนีพิษโควิด-19.. (942)

  Copyright © 2016-2021 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา

   130/2 ถ ติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90100