ประกาศทั้งหมด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ รายไตรมาส.. (2,112)  ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน.. (719) ประวัติหน่วยงาน.. (538) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๓.. (507) ภารกิจหน่วยงาน.. (501) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (477) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปี ๖๓.. (447) ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง.. (376) กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (362) พันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่าย ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓.. (362) เพิ่มผลผลิตพันธุ์กุ้งกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (299) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑).. (222) ปลาสังกะวาดเหลือง.. (209) แผนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ประจำปี ๒๕๖๓.. (196) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง.. (195) ปลาจาด.. (193) ติดต่อหน่วยงาน.. (182) เพิ่มผลผลิตพันธุ์กุ้งกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ.. (181) ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง”.. (171) สำรวจแหล่งน้ำเพื่อประเมินผลผลิตการประมงโดยใช้เครื่องมือข่าย.. (160)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐