สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑) 

 เผยเเพร่: 2018-04-04  |  อ่าน: 424 ครั้ง

 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. ๑)

กันยายน ๒๕๖๓     รายละเอียด  

สิงหาคม ๒๕๖๓     รายละเอียด

กรกฎาคม ๒๕๖๓     รายละเอียด

มิถุนายน ๒๕๖๓     รายละเอียด

พฤษภาคม ๒๕๖๓     รายละเอียด

เมษายน ๒๕๖๓     รายละเอียด

มีนาคม ๒๕๖๓     รายละเอียด

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓   รายละเอียด

มกราคม ๒๕๖๓     รายละเอียด

ธันวาคม ๒๕๖๒     รายละเอียด

พฤศจิกายน ๒๕๖๒     รายละเอียด

ตุลาคม ๒๕๖๒     รายละเอียด