สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑) 

 เผยเเพร่: 2018-04-04  |  อ่าน: 500 ครั้ง

 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. ๑)

 

ธันวาคม ๒๕๖๓     รายละเอียด  

พฤศจิกายน ๒๕๖๓     รายละเอียด

ตุลาคม ๒๕๖๓     รายละเอียด