สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑) 

 เผยเเพร่: 2018-04-04  |  อ่าน: 343 ครั้ง

 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. ๑)

มิถุนายน ๒๕๖๓     รายละเอียด  

พฤษภาคม ๒๕๖๓     รายละเอียด

เมษายน ๒๕๖๓     รายละเอียด

มีนาคม ๒๕๖๓     รายละเอียด

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓   รายละเอียด

มกราคม ๒๕๖๓     รายละเอียด

ธันวาคม ๒๕๖๒     รายละเอียด

พฤศจิกายน ๒๕๖๒     รายละเอียด

ตุลาคม ๒๕๖๒     รายละเอียด