สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑) 

 เผยเเพร่: 2018-04-04  |  อ่าน: 562 ครั้ง

 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. ๑)

มีนาคม ๒๕๖๔     รายละเอียด  

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔     รายละเอียด

มกราคม ๒๕๖๔     รายละเอียด

ธันวาคม ๒๕๖๓     รายละเอียด

พฤศจิกายน ๒๕๖๓     รายละเอียด

ตุลาคม ๒๕๖๓     รายละเอียด