สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑) 

 เผยเเพร่: 2018-04-04  |  อ่าน: 157 ครั้ง

 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. ๑)

กันยายน ๒๕๖๒     รายละเอียด  

สิงหาคม ๒๕๖๒     รายละเอียด   

กรกฎาคม ๒๕๖๒     รายละเอียด

มิถุนายน ๒๕๖๒     รายละเอียด

พฤษภาคม ๒๕๖๒     รายละเอียด

เมษายน ๒๕๖๒     รายละเอียด

มีนาคม ๒๕๖๒     รายละเอียด

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒     รายละเอียด

มกราคม ๒๕๖๒     รายละเอียด

ธันวาคม ๒๕๖๑     รายละเอียด

พฤศจิกายน ๒๕๖๑     รายละเอียด

ตุลาคม ๒๕๖๑     รายละเอียด