ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมาส)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมาส) 

 เผยเเพร่: 2018-04-04  |  อ่าน: 447 ครั้ง


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (รายไตรมาส)

ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔)     รายละเอียด ๑,     รายละเอียด ๒  

ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔)     รายละเอียด ๑,     รายละเอียด ๒

ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)     รายละเอียด ๑,     รายละเอียด ๒

ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)     รายละเอียด ๑,     รายละเอียด ๒