ติดต่อหน่วยงาน

ติดต่อหน่วยงาน 

 เผยเเพร่: 2018-03-30  |  อ่าน: 646 ครั้ง


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก สังกัด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๕๕๕๑ ๑๐๒๐, ๐๙ ๕๖๔๓ ๗๕๔๖

โทรสาร ๐ ๕๕๕๑ ๑๐๒๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : if-tak@dof.in.th

เว็บไซต์ : www4.fisheries.go.th/if-tak

       


ID Line : 0956437546