พันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่ายระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก
พันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่ายระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 • ปลานิล ขนาด ๕ - ๗ ซม. ราคาตัวละ ๓๐ สต.
 • ปลาตะเพียนขาว ขนาด  ๕ - ๗ ซม. ราคาตัวละ ๓๕ สต.
 • ปลานวลจันทร์เทศ ขนาด ๕ - ๗ ซม. ราคาตัวละ ๓๐ สต.
 • ปลาบ้า ขนาด ๒ - ๓ ซม. ราคาตัวละ ๒๕ สต.
 • ปลายี่สกเทศ ขนาด ๓ - ๕ ซม. ราคาตัวละ ๒๕ สต.


หมายเหตุ :

๑. ติดต่อสอบถามก่อนซื้อล่วงหน้า ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๕๕๑ ๑๐๒๐, ๐๙ ๕๖๔๓ ๗๕๔๖ ในวันและเวลาราชการ

๒. หยุดจำหน่ายวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก
 •   ประกาศวันที่: 2022-08-08
 •   สิ้นสุดวันที่: 2022-08-11
 •   ติดต่อโทร: ๐ ๕๕๕๑ ๑๐๒๐, ๐๙ ๕๖๔๓ ๗๕๔๖
 •   E-mail: if-tak@dof.in.th
 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •  ศปจ.ตาก ปล่อยพันธุ์ปลาและสำรวจทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโ...  141   ศปจ.ตาก ปล่อยพันธุ์ปลา โครงการหลวงเลอตอ ประจำปี ๒๕๖๕   137  แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี ๒๕๖๕ (ด้านประมง)   130  ติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางการประมง โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน   119  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทา...  109  ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   108  ตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในกระชังตามมาตรฐาน GAP   102  ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เข้าตรวจเยี่ยม ศปจ.ตาก   85  ขั้นตอนการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ   81  ปล่อยพันธุ์ปลาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ ประจำปี ๒๕๖๕   80

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐    if-tak@dof.in.th   ๐ ๕๕๕๑ ๑๐๒๐, ๐๙ ๕๖๔๓ ๗๕๔๖   ๐ ๕๕๕๑ ๑๐๒๐   แฟนเพจ