พันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่าย ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

 เผยเเพร่: 2020-03-11 |  ผู้สนใจ: 125
 

พันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่าย ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 • ปลายี่สกเทศ ขนาด ๕ - ๗ ซม. ราคาตัวละ ๕๐ สต.
 • ปลานิลแดงแปลงเพศ ขนาด ๓ - ๕ ซม. ราคาตัวละ ๖๐ สต.
 • ปลาตะเพียนขาว ขนาด ๕ - ๗ ซม. ราคาตัวละ ๓๕ สต.
 • ปลาบ้า ขนาด ๓ - ๕ ซม. ราคาตัวละ ๕๐ สต.

 

หมายเหตุ

๑. ติดต่อสอบถามก่อนซื้อล่วงหน้า ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๕๕๑ ๑๐๒๐

๒. หยุดจำหน่ายวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก
 •   ประกาศวันที่: 2020-08-03
 •   สิ้นสุดวันที่: 2020-08-07
 •   ติดต่อโทร: ๐ ๕๕๕๑ ๑๐๒๐
 •   E-mail: if-tak@dof.in.th
 •  Hit 20 อันดับ
 • ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน.. (975)  ประวัติหน่วยงาน.. (674) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๓.. (637) ภารกิจหน่วยงาน.. (637) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปี ๒๕๖๓.. (595) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (583) ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง.. (479) สไลด์โชว์ ๑.. (442) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑).. (377) ติดต่อหน่วยงาน.. (346) ปลาสังกะวาดเหลือง.. (298) ปลาจาด.. (293) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง.. (221) สนับสนุนพันธุ์ปลาให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนภูมิพล.. (218) โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี ๒๕๖๓ จังหวัดตาก.. (209) ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑.. (198) วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒.. (190) ตรวจติดตามและต่ออายุประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (185) สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยเนื่องในวันประมงแห่งชาติ.. (185) โครงการประเมินสถานภาพสัตว์น้ำในแม่น้ำและแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของไทย.. (180)

  Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐