ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา

 ด่านตรวจประมงชุมพร


Expired
ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานบันทึกข้อมูล  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่าน 21 21
Expired
ผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยเฉพาะเจาะจง  อ่าน 107 107
Expired
ผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจำนวน 1 งาน โดยเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจำนวน 1 งาน โดยเฉพาะเจาะจง  อ่าน 101 101
Expired
ผู้ชนะเสนอราคาค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ชุมพร

ผู้ชนะเสนอราคาค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ชุมพร  อ่าน 101 101
Expired
ผู้ชนะเสนอราคาค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น หลังสวน

ผู้ชนะเสนอราคาค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น หลังสวน  อ่าน 96 96
Expired
ผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจำนวน 1 งาน โดยเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจำนวน 1 งาน โดยเฉพาะเจาะจง  อ่าน 117 117
Expired
ผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่าน 86 86
Expired
ผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน โดยเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน โดยเฉพาะเจาะจง  อ่าน 115 115
Expired
ผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถยนต์ทะเบียน 1ขณ 4636 กรุงเทพมหานคร)

ผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถยนต์ทะเบียน 1ขณ 4636 กรุงเทพมหานคร)   อ่าน 116 116
Expired
ผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ( รถยนต์ทะเบียน ฮล 7197 กรุงเทพมหานคร)

ผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ( รถยนต์ทะเบียน ฮล 7197 กรุงเทพมหานคร)  อ่าน 108 108

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงชุมพร

    รายละเอียด 399/5 ม.8 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120  email  pipochumphon01@gmail.com  โทรศัพท์ 077-522 003 , 063-068-0752  FAX -  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6