ผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยเฉพาะเจาะจง

 ด่านตรวจประมงชุมพร
ผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ผู้ชนะเสนอราคา ได้แก่ ร้านศักดิ์ คอมพิวเตอร์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 400 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน)

  •   หน่วยงาน: ด่านตรวจประมงชุมพร
  •   ประกาศวันที่: 2021-11-24
  •   ประกาศสิ้นสุดเเล้วเมื่อวันที่: 2021-11-30 
  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงชุมพร

    รายละเอียด 399/5 ม.8 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120  email  pipochumphon01@gmail.com  โทรศัพท์ 077-522 003 , 063-068-0752  FAX -  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6