รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ด่านตรวจประมงชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ด่านตรวจประมงชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2565 [2021-10-09 ] รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ด่านตรวจประมงชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2564 [2021-06-18 ] รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ด่านตรวจประมงชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2563 [2021-06-18 ] อำนาจหน้าที่ด่านตรวจประมงชุมพร [2021-06-18 ] โครงสร้างกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต [2020-12-05 ] โครงสร้างบุคลากรมาตรา 7(1) [2020-11-09 ] พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [2020-11-06 ] คำสั่งกรมประมงที่ 829/2563 [2020-11-06 ] ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  [2020-11-06 ] ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่  [2020-04-11 ]
อ่านทั้งหมด 

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ด่านตรวจประมงชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2565 

 เผยเเพร่: 2020-04-11  |  อ่าน: 62 ครั้ง


ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2565
ด่านตรวจประมงชุมพร
2564 2565
 ตุลาคม   พฤษจิกายน   ธันวาคม   มกราคม  กุมภาพันธ์   มีนาคม    เมษายน  พฤษภาคม   มิถุนายน    กรกฎาคม   สิงหาคม  กันยายน 
 Download   Download Download Download Download Download  Download  Download Download Download Download Download