การเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประจำปี 2563


การเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประจำปี 2563 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


ในวันที่ 15 กันยายน 2563 

เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ชุมพร ได้เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ชายทะเลบ้านบ่อคา หมู่ 3 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร