รับการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสโควิด-19 จากเจ้าหน้าที่มูลนิธิชุมพรการกุศล


รับการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสโควิด-19 จากเจ้าหน้าที่มูลนิธิชุมพรการกุศล 


วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงชุมพร รับการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสโควิด-19 จากเจ้าหน้าที่มูลนิธิชุมพรการกุศล เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มาติดต่อราชการ