รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ด่านตรวจประมงชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ด่านตรวจประมงชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2564 [2021-06-18 ] รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ด่านตรวจประมงชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2563 [2021-06-18 ] อำนาจหน้าที่ด่านตรวจประมงชุมพร [2021-06-18 ] โครงสร้างกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต [2020-12-05 ] โครงสร้างบุคลากรมาตรา 7(1) [2020-11-09 ] พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [2020-11-06 ] คำสั่งกรมประมงที่ 829/2563 [2020-11-06 ] ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  [2020-11-06 ] ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่  [2020-04-11 ] หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างกองตรวจสอบเรืิอประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต [2020-04-11 ]

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ด่านตรวจประมงชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2563 

 เผยเเพร่: 2020-04-11  |  อ่าน: 113 ครั้ง


ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2563
ด่านตรวจประมงชุมพร
2562  2563
 ธันวาคม    มกราคม    กุมภาพันธ์    มีนาคม    เมษายน    พฤษภาคม    มิถุนายน    กรกฎาคม    สิงหาคม    กันยายน  
 Download   Download  Download  Download   Download  Download Download Download Download Download