รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ด่านตรวจประมงชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2563


[2022-10-07] รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ด่านตรวจประมงชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2566 [2021-10-09] รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ด่านตรวจประมงชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2565 [2021-06-18] รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ด่านตรวจประมงชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2564 [2021-06-18] รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ด่านตรวจประมงชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2563 [2021-06-18] อำนาจหน้าที่ด่านตรวจประมงชุมพร [2020-12-05] โครงสร้างกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต [2020-11-09] โครงสร้างบุคลากรมาตรา 7(1) [2020-11-06] พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [2020-11-06] คำสั่งกรมประมงที่ 829/2563 [2020-11-06] ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 อ่านทั้งหมด 

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ด่านตรวจประมงชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2563 

 บริการประชาชน  สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)


ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2563
ด่านตรวจประมงชุมพร
2562  2563
 ธันวาคม    มกราคม    กุมภาพันธ์    มีนาคม    เมษายน    พฤษภาคม    มิถุนายน    กรกฎาคม    สิงหาคม    กันยายน  
 Download   Download  Download  Download   Download  Download Download Download Download Download