รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ด่านตรวจประมงชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ด่านตรวจประมงชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2564 [2021-06-18 ] รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ด่านตรวจประมงชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2563 [2021-06-18 ] อำนาจหน้าที่ด่านตรวจประมงชุมพร [2021-06-18 ] โครงสร้างกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต [2020-12-05 ] โครงสร้างบุคลากรมาตรา 7(1) [2020-11-09 ] พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [2020-11-06 ] คำสั่งกรมประมงที่ 829/2563 [2020-11-06 ] ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  [2020-11-06 ] ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่  [2020-04-11 ] หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างกองตรวจสอบเรืิอประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต [2020-04-11 ]

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ด่านตรวจประมงชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2564 

 เผยเเพร่: 2020-04-11  |  อ่าน: 195 ครั้ง


ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2564
ด่านตรวจประมงชุมพร
2563 2564
 ตุลาคม   พฤษจิกายน   ธันวาคม   มกราคม  กุมภาพันธ์   มีนาคม    เมษายน  พฤษภาคม   มิถุนายน    กรกฎาคม   สิงหาคม  กันยายน 
 Download   Download Download Download Download Download  Download  Download Download Download Download Download