นายภาสกร นบนอบ

หัวหน้าด่านตรวจประมงชุมพร
    


นายปรเทพ เจนด่านกลาง

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ


กลุ่มงานควบคุมเรือประมงและระบบติดตามเรือประมง

    
นางสาวนิติเจน สร้อยกลาง

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ


กลุ่มงานตรวจสอบย้อนกลับ

    
นางประมัยพร ทองคณารักษ์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ


กลุ่มงานตรวจสอบย้อนกลับ

    
นายพีระ อาจชัยพร

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ


กลุ่มงานควบคุมเรือประมง และระบบติดตามเรือประมง

    


นางสายใจ สอนขำ

เจ้าหน้าที่สื่อสาร


กลุ่มงานสื่อสาร

    
นายนิรวัทธ โรจนะรัตน์

นักวิชาการประมง


กลุ่มงานตรวจสอบย้อนกลับ

    
นายเฉลิมฤทธิ์ สิงหะการ

นักวิชาการประมง


งานธุรการและบริหารทั่วไป

    
นายสรรค์ชัย พูลสวัสดิ์

นักวิชาการประมง


กลุ่มงานตรวจสอบย้อนกลับ

    
นายผาณิต สมนาน้อย

นายช่างไฟฟ้า
    


นายประสิทธิ์ บุญสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
    
นายอรรถพล บำรุงรัตน์

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
    
นายกฤษฎา วิริยะหิรัญไพบูลย์

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
    
นางสาวจันทิมา เวชยม

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
    


นางสาวกาญจนาพร คำวาสี

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงชุมพร

 399/5 ม.8 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120    pipochumphon01@gmail.com   077-522 003 , 063-068-0752   -   แฟนเพจ