ผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน โดยเฉพาะเจาะจง

 ด่านตรวจประมงชุมพร

 เผยเเพร่: 2021-08-18 |  ผู้สนใจ: 25
 

ผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน โดยเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ผู้ชนะเสนอราคา ได้แก่ หจก.ดีไซน์ อาร์ท โดยเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เป็นเงินทั้งสิ้น 9,600 บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

  •   หน่วยงาน: ด่านตรวจประมงชุมพร
  •   ประกาศวันที่: 2021-08-18
  •   สิ้นสุดวันที่: 2021-08-18
  •  Hits 10 อันดับ
  • กระบวนการแจ้งเรือเข้า-ออก e-PIPO จากระบบใบอนุญาตฯ 285 ไประบบ Fishing Info.. (1,792)  ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง งานด้านการสื่อสาร และงานบันทึกข้อมูล.. (1,331) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (1,103) รัชกาลที่ 10.. (1,092) รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต 1 พลเรือตรีเดชดล ภู่สาระ พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ชุมพร.. (1,052) ภารกิจ และ หน้าที่.. (1,045) ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานด้านการสื่อสาร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. (942) หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างกองตรวจสอบเรืิอประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต.. (906) ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่ .. (898) ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับชาวประมงและผู้ที่เกี่ยวข้อง พื้นที่อำเภอปะทิว.. (864)

    Copyright © 2016-2021 ด่านตรวจประมงชุมพร

     399/5 ม.8 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120