งบทดลอง สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว

งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564...

งบทดลอง

 เผยเเพร่: 2021-04-07  |   ข่าววันที่: 2021-04-07  |  130 ครั้ง


งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564...

งบทดลอง

 เผยเเพร่: 2021-03-02  |   ข่าววันที่: 2021-03-02  |  139 ครั้ง


งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564...

งบทดลอง

 เผยเเพร่: 2021-02-05  |   ข่าววันที่: 2021-02-05  |  179 ครั้ง


งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564


  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • การรับแจ้งสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (797)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (775) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (666) ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ผู้มีไว้ในครอบครอง ซากของสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์น้ำ ตามบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดส.. (659) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมเกษตรอินทรีย์.. (595) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่.. (581) การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดราชการในช่วงเทศกรานต์ ประจำปี 2563.. (572) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมินสมรรนะในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัน.. (569) การเพาะพันธุ์ปลานิล.. (547) ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำบ้านปลาส้ม.. (545)