งบทดลอง สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว


งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563...

งบทดลอง

 เผยเเพร่: 2021-01-07  |   ข่าววันที่: 2021-01-07  |  177 ครั้ง


งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563...

งบทดลอง

 เผยเเพร่: 2020-12-07  |   ข่าววันที่: 2020-12-07  |  217 ครั้ง


งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • การรับแจ้งสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง.. (797)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (775) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (666) ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ผู้มีไว้ในครอบครอง ซากของสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์น้ำ ตามบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดส.. (659) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมเกษตรอินทรีย์.. (595) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่.. (579) การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดราชการในช่วงเทศกรานต์ ประจำปี 2563.. (572) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมินสมรรนะในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัน.. (569) การเพาะพันธุ์ปลานิล.. (547) ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำบ้านปลาส้ม.. (545)