การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย (อุทกภัย) ด้านประมง ปี2564


การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย (อุทกภัย) ด้านประมง ปี2564 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

จังหวัดสระแก้วมีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายด้านประมง ปี 2564 มีทั้งหมด 3 อำเภอ 15 ตำบล 40 หมู่บ้าน พื้นที่ได้รับความเสียหาย 431.50 ไร่ รวมเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด 571 ราย มูลค่าความช่วยเหลือ 2,020,283.00 บาท