การเตรียมความพร้อมในการเปิดร้านค้า Fisherman Shop ในวันที่ 25 พ.ค. 65


การเตรียมความพร้อมในการเปิดร้านค้า Fisherman Shop ในวันที่ 25 พ.ค. 65 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

20 พ.ค. 65 นายวิชัย ทองประไพ มอบหมายให้ นายอุดม คูณดอน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายยุทธภูมิ สุวรรอาชา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง              และนายนที มูลลี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่ บริเวณ ตลาดกลางเกษตรกร สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จำกัด เพื่อทดสอบระบบ สัญญาณอินเตอร์เน็ตภาพและเสียง     เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดร้านค้า Fisherman Shop ในวันที่ 25 พ.ค. 65